Gözden kaçırmayın

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sevilen hemşire Ebru Keser Tankül son yolculuğuna uğurlandı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sevilen hemşire Ebru Keser Tankül son yolculuğuna uğurlandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) verilerine göre, dünya genelinde çocuklar ve adölesanlar (0-19 yaş arası) arasında her yıl 400 binden fazla yeni kanser vakası tespit ediliyor. Çocukluk çağı kanserleri, yetişkinlerde görülen kanser türlerinden önemli ölçüde farklılık gösteriyor. Lösemiler (%30), lenfoma ve solid tümörler (%70) çocukluk çağı kanserlerinin büyük bir kısmını oluşturuyor. Merkezi sinir sistemi tümörleri ise %20 oranında görülüyor. Meme, akciğer ve kolorektal kanserler gibi yetişkinlerde sık görülen kanser türleri, çocuk ve ergenlerde nadir görülüyor. Erken teşhis edilen çocukluk çağı kanserlerinin yüksek oranda tedavi edilebildiği bilinmekle birlikte, kanser hala çocuk ölümlerinin önemli bir nedeni olarak devam ediyor. Dünya genelinde her yıl yaklaşık 80 bin çocuk, kanser nedeniyle hayatını kaybediyor. Türkiye de dahil olmak üzere Küresel Kanser Sağ Kalım Eğilimleri Sürveyansı (CONCORD-3) çalışmasına göre, akut lenfoblastik lösemi ve lenfoma gibi kanser türlerinde 5 yıllık sağ kalım oranları %80'nin üzerinde bulunmuştur.

Çocukluk çağı kanserlerinin nedenlerinin ve sonuçlarının erişkinlerdeki kanserler kadar net olmadığı ve bilinen bir tarama programının olmadığı belirtilmektedir. Şu ana kadar çocukluk çağı kanserleri için sadece birkaç kesin risk faktörü tespit edilebilmiştir. Bunlardan biri iyonlaştırıcı radyasyonun lösemi ve tiroid kanseri riskini artırmasıdır. Genetik yatkınlık, genetik temelli bireysel duyarlılık ve Epstein-Barr, Hepatit B, İnsan Herpes ve HIV gibi bazı virüslere maruz kalma da diğer olası risk faktörleri arasında yer almaktadır.

Erken teşhis edilen birçok çocukluk çağı kanserinin yüksek oranda tedavi edilebildiği bilinmesine rağmen, kanser hala çocuk ölümlerinin önemli bir nedeni olarak devam etmektedir. Dünya genelinde her yıl yaklaşık 100 bin çocuk, kanser nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Çocuklardaki kanserlerin belirtileri genellikle diğer hastalıkların veya yaralanmaların belirtilerine benzediği için hemen fark edilmeyebilir. Ancak birçok çocukluk çağı kanseri erken teşhis edilebilir, ya bir çocuk doktoru tarafından ya da ebeveynler tarafından. Çocuklarda kanser nadir olsa da, geçmeyen olağandışı belirtiler veya semptomlar varsa sağlık kuruluşuna başvurmak önemlidir. Çocukluk çağı kanserlerini duyurma amacıyla oluşturulan bir hashtag de kullanabiliriz: #ÇocuklukÇağıKanseri

Çocuk kanserlerinin tedavi başarı oranı oldukça yüksektir. Erken teşhis, bu başarı oranını daha da artırır. Bu nedenle, ebeveynlerin bu belirtileri dikkate almaları önemlidir. #ErkenTeşhisHayatKurtarır

Uzm. Dr. Serhat Korkmaz
İl Sağlık Müdürü
#KanserBilinçlendirme #KanserHakkındaBilgi #SağlıklıYaşam #ÇocukSağlığı